Felhívás Újpest Egészségéért Díj Adományozására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. április 30. 14:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II.28.) számú rendelete alapján ebben az évben is sor kerül az

Újpest Egészségéért Díj adományozására.

Önkormányzatunk a Díj adományozásával is elismerését fejezi ki azon Újpestért Dolgozó Szakemberek felé, akik nap, mint nap rendkívüli kihívásokkal szembesülnek ebben a koronavírus okozta egészségügyi kockázatokkal terhelt időszakban.

A díj annak a személynek adományozható, aki az egészségügyi vagy szociális területen az újpesti lakosok egészségéért, jólétéért végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Újpest egészségügyének, szociális ellátásának fejlesztéséhez.

A Díj adományozására javaslatot várunk:

  • Újpesten működő társadalmi szervezetektől, egyesületektől, alapítványoktól, egyéb civil szerveződésektől, az egyházaktól, nemzetiségi önkormányzatoktól,
  • az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok vezetőitől
  • korábban elismerésben részesített személyektől
  • Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szervek vezetőitől
  • egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi önszerveződő közösségektől
  • legalább tíz magánszemélytől együttesen

Az elismerés adományozásáról a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva a Polgármester dönt.

A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet benyújtani 2020. április 30. 14 óráig a nepjoleti.alpolgarmester@ujpest.hu e-mail címre megküldve.

Az adatlap letölthető a www.ujpest.hu honlapról, ahol a Díj odaítélését szabályozó önkormányzati rendelet is megtekinthető.

Budapest, 2020. március 27.

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat nevében

Kanász-Nagy Máté
Népjóléti alpolgármester

Pályázati felhívás (.pdf) megnyitás (pdf)

Javaslattételi nyomtatvány (.pdf) megnyitás (pdf)

Javaslattételi nyomtatvány (.docx) megnyitás (docx)

Megosztás.
Megszakítás