Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Aljegyző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. június 15. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a “Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1041 , István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény, valamint a(z) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, és a Képviselő-testület döntésének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, állam és jogtudományi egyetemi, igazgatásszervezői, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
 • fővárosban, fővárosi kerületben vagy megyei jogú városban szerzett legalább 2 éves jegyzői vagy aljegyzői gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú idegennyelv-tudás
 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseket,
 • a képesítést igazoló okiratok másolatát,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kassai Endre főosztályvezető nyújt, a 061-231-3143 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1041 Budapest, István út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2012/P. , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtási határidő lejártát követően, a júniusi Képviselő-testületi ülésen bírálja el. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani. A pályázati kiírás megtalálható a www.ujpest.hu honlapon.

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás