Budapest Építészeti Nívódíja 2018

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2018. szeptember 14. 16:00

Az építészet, az épített környezet egyre gyakrabban kerül az érdeklődés homlokterébe. Budapest arculatát a házak, az utcák, a terek, a növények és a benne élő emberek rajzolják meg. Az a térbeli világ, ami az építészek munkája következtében alakul ki, ősidők óta meghatározza mindennapjainkat. E munka lényege nem csupán az előállított tervekben van, hanem magában az építésben, az építészeti vízió formába öntésében.

Egy új épület, vagy egy gondosan felújított és újjászületett patinás építmény mindig nagyban hozzájárul a környéken élők és a városlakók életminőségének javulásához. Éppen ezért Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Építész Kamara közös pályázatot hirdet Budapest Építészeti Nívódíja 2018 címmel az építészeti és környezeti kultúra fejlődése érdekében. A pályázat kiemelt feladata, hogy elismerje és megismertesse a városképet formáló építészeti alkotásokat, bemutassa az igényesen megtervezett és létrejött alkotásokban résztvevők példaértékű együttműködését.

A Budapest Építészeti Nívódíja 2018 pályázat célja, hogy számba vegye az utóbbi időben épült alkotásokat, kiemelje a legkiválóbbakat, és ezzel az arra érdemes alkotások megkapják a megérdemelt figyelmet és nyilvánosságot. Elismerést és ismertséget hozzon azok számára, akik alkotásaikkal hozzájárultak Budapest pozitív arculatának alakításához.

A korábbi években beérkezett pályaművek mindegyike példa arra, hogy nagy számban jelennek meg Budapesten közérdeklődésre számot tartó, értékes, mintaértékű építészeti alkotások. Ezek az épületek azt is bizonyítják, hogy tervezőik elhivatottan és kiemelkedő minőségben művelik szakmájukat, amivel megfelelnek Budapest Építészeti Nívódíja által meghatározott magas mércének.

A Budapest Építészeti Nívódíja 2018 pályázat tudatosan törekszik a kisebb léptékű, rejtőző értékek bemutatására is, ami akár egy óvoda, bölcsőde vagy lakóház is lehet. Manapság egy óvoda sem csupán egy épület kis játszótérrel, hanem olyan hely, ahol a gyermeki ábrándok színes élményekkel tölthetik meg az éppen rájuk szabott tereket, ahova a szülő is örömmel lép be, mert érzi, hogy gyermeke jó kezekbe kerül. Egy kortárs eleganciával megalkotott irodaház amellett, hogy városépítészeti büszkeség, rangot kölcsönöz az ott működő cégeknek, ugyanakkor nap mint nap inspirációt adhat az ott dolgozók számára is.

A Budapest Építészeti Nívódíja 2018 pályázaton így kerülhet egy mérlegre hotel, bölcsőde, irodaház, óvoda, családi ház és közösségi tér, mert nem a lépték számít, hanem az építészeti minőség. A Budapest Építészeti Nívódíja 2018 Bírálóbizottságának munkájában a Bírálóbizottság elnöke, Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán főpolgármester-helyettes elnöklete mellett szakmailag elismert, rangos építészek vesznek részt. A Bírálóbizottság tagjai: Mártonffy Miklós, Budapest Főváros főépítésze, a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály főosztályvezetője, Csapó Balázs építész, a Budapesti Építész Kamara elnöke, Csomay Zsófia Prima-díjas, Ybl Miklós-díjas belsőépítész, Kovács Csaba Ybl-díjas építész, a MOME Építészeti Intézet mb. intézetigazgatója, Aczél Gábor DLA, Ybl Miklós-díjas építész és Z. Halmágyi Judit Pro Architectura díjas építész. Munkájuk különösen izgalmas, kihívásokkal teli feladat, hiszen már meglévő és használatba vett épületek megmérettetésére kerül sor.

A Bírálóbizottság által odaítélt díjak ünnepélyes átadására a FUGA Budapesti Építészeti Központban kerül sor 2018. november 15-én 14.00 órától, kapcsolódva a főváros egyesítésének évfordulójához. A pályaművekből összeállított kiállítás november 15-től megtekinthető a FUGA Budapesti Építészeti Központban.

A PÁLYÁZAT CÍME

Budapest Építészeti Nívódíja 2018

LEBONYOLÍTÁS

A pályázat kiírója:
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Építész Kamara

A pályázat lebonyolítója:
Budapesti Építész Kamara

A pályázat informatikai hátterét biztosítja:
Lechner Tudásközpont

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja, hogy elősegítse az új értékek teremtését, a hagyományos értékek megőrzését, valamint az építészeti és környezeti kultúra fejlődését. A pályázat kiemelt feladata, hogy elismerje és megismertesse a városképet formáló építészeti alkotásokat, bemutassa az igényesen megtervezett és létrejött alkotásokban résztvevők példaértékű együttműködését a további magas színvonalú, innovatív beruházások ösztönzése érdekében. Cél, hogy a Budapest Építészeti Nívódíja 2018 odaítélésével a legkiemelkedőbb alkotások megkapják a megérdemelt figyelmet és nyilvánosságot.

A JELÖLHETŐ ALKOTÁSOK KÖRE

A pályázaton olyan Budapest közigazgatási területén található alkotások vehetnek részt, amelyek Budapest építészeti arculatát vagy egy városrész használatát, megjelenését javítják. Az alkotás lehet megvalósult új, illetve rehabilitált épület, építmény, közterület, belső tér.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Pályázatot nyújthat be minden olyan személy, aki az épület megvalósításában felelős építész tervezőként, építtetőként vagy tulajdonosként közreműködött (továbbiakban együtt pályázó).

A pályázatra csak olyan alkotással lehet jelentkezni, amelynek használatbavételi engedélye 2015. január 1. – 2017. december 31. között vált jogerőssé vagy ebben az időszakban adták át (nem építésiengedély-köteles építmény esetén).

A pályázati anyagban társtervezőként csak az a tervező nevezhető meg, aki a tervezési folyamat időszakában érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezett. Egyéb, jogosultsággal nem rendelkező munkatárs a díjazás felosztásánál megjelölhető, illetve a kiadványban feltüntethető.

Amennyiben a tervezési megbízást cég vállalta, úgy annak – legalább a pályázat benyújtásakor – érvényes cégregisztrációval kell rendelkeznie a Magyar Építész Kamaránál (MÉK).

A PÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA

A pályázat jellege: NYÍLT

A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

A pályázat díjazására maximum bruttó 4.000.000,- Ft (azaz négymillió forint) áll rendelkezésre, azonban a Bírálóbizottság nem köteles a teljes összeget felhasználni. Egy díj összege nem lehet kevesebb, mint bruttó 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint).

Információk itt érhetőek el: http://bpnivodij.hu/

Megosztás.
Megszakítás