Állagmegóvási pályázat 2016

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2016. december 2. 12:00

2016. évi pályázati felhívás az építészeti örökségvédelem alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvási munkáinak támogatására

Budapest Főváros Közgyűlése a főváros városképét meghatározó több lakásos társasházas és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvását elősegítő munkákat támogatni kívánja. E célra Budapest Főváros Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.3) Főv. Kgy. rendeletben szereplő 165 millió Ft fedezetet biztosít, amelyet pályázat útján kíván felhasználni. Ennek érdekében a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet által biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros Önkormányzata (Kiíró) pályázatot ír ki az örökségvédelem (műemléki egyedi vagy területi védelem, valamint fővárosi vagy kerületi helyi védelem) alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási költségeinek támogatására.

A Kiíró jelen pályázatával az örökségvédelem alatt álló épületek rendeltetésszerű használatához szükséges felújításokat, jókarbantartási és állagmegóvási munkákat kívánja támogatni. A pályázatot társasházi közösségek, lakásszövetkezetek nyújthatnak be a 16.§ c) pont alapján az alábbi felújítási és korszerűsítési munkákra: rendeltetésszerű használatnak nem megfelelő tartószerkezeti elemek (pl. erkély, függőfolyosó) felújítása, tető felújítása, utcai homlokzat és fa homlokzati nyílászárók felújítása ill. cseréje, udvari homlokzat és fa nyílászárók felújítása ill. pótlása, lépcsőház és közlekedők felújítása, udvar felújítása. Nyílászárók műanyag nyílászáróra cserélése nem támogatható.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló pénzeszköz: bruttó 165 000 000,- Ft. A keretből elnyerhető támogatás: munkarészenként legfeljebb az összköltség 50 %-a. A pályázaton elnyerhető támogatás formája: utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatokat 2016. december 2. 12:00 óráig kell postán beküldeni a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.), vagy személyesen benyújtani a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3. sz.), hétfőn és szerdán 8.00-18.00-ig, kedden és csütörtökön 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00 óráig, ZÁRT BORÍTÉKBAN.

Pályázati felhívás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás