Itt vannak az újpesti lomtalanítás helyszínei és időpontjai

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A rendőrség a polgárőrséggel és az önkormányzati rendészettel közösen fokozottan ellenőrzi a lomtalanítási helyszínek környékét A lakosok, ha bármilyen rendellenességet tapasztalnak, bejelentést tehetnek. Kihelyezés: 2020.07.20 – 2020.08.05- ig. 18 óra után.

Az FKF Nonprofit Zrt. a járvány enyhülésére tekintettel július első hetében újraindítja a lakossági lomtalanítást Budapesten. Újpestre július 22. és augusztus 5. között kerül sor. A rendőrség a polgárőrséggel és az önkormányzati rendészettel közösen fokozottan ellenőrzi a lomtalanítási helyszínek környékét A lakosok, ha bármilyen rendellenességet tapasztalnak, bejelentést tehetnek az Újpesti Önkormányzati Rendészet 06-1/231-32-50-es telefonszámán hivatali munkaidőben, munkaidőn túl a 0670-452-05-90-es telefonszámon, vagy a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság 06-1/231-34-40-es központi telefonszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Az FKF nyilvánosságra hozta a pontos menetrendet.

A lomkikészítés időpontja A veszélyes hulladék, lomkikészítés időpontja utáni napon történő gyűjtésének címe
1. július 22. szerda Anonymus u. 33-49. előtti közterületen
2. július 23. csütörtök Anonymus u. 33-49. előtti közterületen
3. július 26. vasárnap Anonymus u. 33-49. előtti közterületen
4. július 27. hétfő József Attila u. 4-6. előtti közterületen
5. július 28. kedd Rákospalota – Újpest vasútállomás, parkolóban lévő közterületen
6. július 29. szerda Szt. László tér – Klauzál u. sarkon lévő közterületen
7. július 30. csütörtök Szt. László tér – Klauzál u. sarkon lévő közterületen
8. augusztus 2. vasárnap Erdősor út 1-gyel szemben, parkolóban lévő közterületen
9. augusztus 3. hétfő Külső Szilágyi út – Ványoló u. sarok, parkolóban lévő közterületen
10. augusztus 4. kedd Külső Szilágyi út – Homoktövis u. sarok, buszvégállomással szemben lévő közterületen
11. augusztus 5. szerda Fiumei út – Flottilla u. sarkon lévő közterületen

A lomok a kihelyezés másnapján kerülnek elszállításra.

Az FKF a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edényzetbe) gyűjti össze és szállítja el.

Azok a felesleges bútorok, használati tárgyak vagy eszközök, amelyek mások számára még használhatóak, leadhatóak a Szemléletformáló és Újrahasználati Központokban, de a segélyszervezet számára is felajánlhatóak.

Mivel közterület-szennyezési szabálysértést követ el az, aki nem a megjelölt időpontban készíti ki a lomokat, ezért Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a hivatalos tájékoztató levélben megjelölt napon, 18 óra után készíthetik ki a lomokat a lakosok.

Talán kevesen tudják, hogy a kihelyezett szemét az FKF Zrt. tulajdona. Ha azokat illetéktelenek elviszik, szabálysértést vagy bűncselekményt követhetnek el. Az elmúlt időszakban elterjedt, hogy a lomisok úgy próbálják ezt kijátszani, hogy a kupachoz érkező lakosokkal egy nyilatkozatot íratnak alá, amelyben az illetőt lemondatják a kihelyezett hulladék tulajdonjogáról, vagyis, tulajdonképpen, papíron nekik adják a szemetet. Egy esetleges rendőri ellenőrzés során ezzel igazolják a származását. Az így átruházott bútorokat, gépeket a helyszínen szétszedik, feldarabolják ezzel még nagyobb zajt és szemetet termelnek a kupac környékén. Az önkormányzat ezért nyomatékosan kéri az újpesti lakosokat, hogy bármilyen erőszakosan kérik, ne írjanak alá semmiféle papírt, mert azzal csak növelik a kialakuló káosz esélyét a lakókörnyezetükben. A rendőrség a polgárőrséggel és az önkormányzati rendészettel közösen fokozottan ellenőrzi a lomtalanítási helyszínek környékét a IV. kerületben az esetleges jogsértések megakadályozása érdekében. A lakosok, ha bármilyen rendellenességet tapasztalnak, bejelentést tehetnek az Újpesti Önkormányzati Rendészet 06-1/231-32-50-es telefonszámán hivatali munkaidőben, munkaidőn túl a 0670-452-05-90-es telefonszámon, vagy a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság 06-1/231-34-40-es központi telefonszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Kihelyezés dátum térkép. A lomokat 18 óra után lehet kihelyezni:

A lomok kihelyezésének módja

A lomokat a lakóház előtti, a hulladékgyűjtő járművekkel jól megközelíthető közterületre kell kihelyezni, de nem az úttestre, mert akadályozhatják a forgalmat.

NE HELYEZZEN KI A LOMTALANÍTÁSNÁL AZ UTCÁRA:

 • a háztartásokban naponta képződő hulladékot
 • ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot
 • veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladékot (külön ideiglenes gyűjtőpontokon van erre lehetőség az elszállítás napján – lásd lejjebb!)
 • építési törmeléket, gumiabroncsot, zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű), szénport, hamut, földet
 • elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír-, műanyag- és fémhulladékot

A lomtalanítás utáni takarítás

Az FKF a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását. Az ingatlan előtti járdaszakasz, illetve terület takarítása az ingatlan tulajdonosának, üzemeltetőjének kötelessége.

Hasznosítható hulladékok

AZ FKF kéri, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér üveg, színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki, hanem erre a célra használják az ingatlanhoz kihelyezett szelektív gyűjtőtartályokat, hulladékgyűjtő-szigeteket, lakossági hulladékudvarokat, illetve a Szemléletformáló és Újrahasználati Központokat.

Veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok begyűjtése a lomtalanítás során az ideiglenes gyűjtőpontokon.

A háztartásokban keletkező veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok átvételére az FKF minden lomtalanítási körzetben, az elszállítás napján ideiglenes gyűjtőpontot üzemeltet, amelynek helyszínéről a lomok kihelyezésének időpontját tartalmazó levélben tájékoztatják a lakosságot.

A veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok leadására díjmentesen van lehetőség.

AZ IDEIGLENES KÜLÖN gyűjtőpontokon a lakosság által leadható veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok típusai és egyszeri alkalommal leadható mennyiségei:

 • sütőolaj és göngyölegei (15 liter, göngyöleg: 5 kg)
 • festékmaradék és göngyölegei (5 liter/20 kg, göngyöleg: 5 kg)
 • olajos műanyagflakon (5 kg)
 • oldószerek, hígítók (5 liter)
 • növényvédő-szerek (5 liter)
 • akkumulátor, szárazelemek (3 db, 1 kg)
 • elektromos és elektronikai hulladék (2 db)
 • gumiabroncs (8 db)
 • szóró-palack (1 kg)
 • fénycső (10 db)
 • gyógyszerhulladék (1 kg)

Egyedi és eseti lomtalanítás megrendelése

A háztartásoknak, társasházaknak lehetőségük van arra, hogy az értesítőben jelzettől eltérő időpontban, külön díjazás ellenében rendelhessenek soron kívüli lomtalanítást.

Egész évben a lomtalanításra kerülő, de még használható tárgyak elhelyezésére – saját beszállítással – a két Szemléletformáló és Újrahasználati Központban van lehetőség:

1151 Budapest, Károlyi Sándor u. 166.

1181 Budapest, Besence u. 1/a.

A szolgáltatással kapcsolatban felmerülő további kérdésekre az FKF zöldszámán lehet választ kapni: 06 80 353 353

Megosztás.
Megszakítás