Irányváltás

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Összbizottsági ülésen tárgyalták február 18-án, kedden Újpest 2020-as költségvetésének tervezetét. Eddig nem volt példa arra, hogy a szaktestületek közösen formálhassanak véleményt a készülő büdzséről, amelyről egy hét múlva, február 27-án szavaz majd rendes ülésén a képviselő-testület.

Összbizottsági ülésen tárgyalták kedden Újpest 2020-as költségvetésének tervezetét. A Városháza Dísztermében ott voltak a vagyonnyilatkozatot és összeférhetetlenséget vizsgáló, a közművelődési és oktatási, a népjóléti és lakásügyi, a városüzemeltetési és városfejlesztési, a gazdasági és tulajdonosi, a klíma- és környezetvédelmi, a közbiztonsági, a pénzügyi és költségvetési bizottság tagjai, valamint a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat testületének tagjai is. A költségvetési tervezet legfontosabb pontjai az előterjesztő, Trippon Norbert ismertette a bizottsági tagok előtt. A gazdaságért, költségvetésért, városüzemeltetésért és projektmenedzsmentért felelős alpolgármester bevezetőjében hangsúlyozta: az Újpest számára egyértelmű irányváltást jelentő 2020-as költségvetés három pilléren nyugszik majd, takarékos, zöld és gondoskodó lesz.

Takarékos

Újpest pénzügyi helyzete komoly takarékosságra kényszerítette a költségvetés készítőit, hiszen az új városvezetés úgy vette át tavaly ősszel a kasszát, hogy abban 4 milliárd forinttal volt kevesebb, mint a kötelezettségvállalás, miközben 2019-ben alaposan, több mint 1,3 milliárd forint értékben megcsapolták az önkormányzat állampapír-állományát is – hangsúlyozta Trippon Norbert.  Mindeközben a kerület alaposan el is adósodott azzal, hogy az Újpesti Vagyonkezelő néhány éve 2,5 milliárd forintnyi bankhitelt vett fel az önkormányzat garanciavállalása mellett, ami azt jelenti, hogy a városvezetésnek éves szinten mintegy 280 millió forintot még hét éven keresztül törlesztenie kell – hívta fel a figyelmet az alpolgármester. Megnehezítette a költségvetés-tervezeten dolgozó szakemberek dolgát az a komoly vagyonfelélés is, amelyet az elmúlt kilenc évben a Wintermantel Zsolt vezette önkormányzat produkált. Ennek során több mint 9 és fél milliárd forint értékben adtak el ingatlanokat, úgy, hogy az értékesítés üteme az utolsó ciklusban rendkívül mód felgyorsult. Trippon Norbert ezek köz említette a laktanyák és az Ady Endre művelődési központ gyanús körülmények közt lezajlott értékesítését, a Városházával szembeni parkolók, a volt gyermekszakrendelő telkének és a Bródy gimnázium egykori épületének eladását.  Az önkormányzat költségvetését ezen túl mintegy 2,2 milliárdnyi áthúzódó kiadás terheli, és ennek a fedezetét is meg kell teremteni, ezek mögött a kötelezettségvállalások közt pedig nagyon sok az indokolatlan, méregdrága és megkérdőjelezhető kiadás. Az alpolgármester ezek közé sorolta például a Görgey úti szolgáltatóházat, amelynek egy négyzetmétere a környezeti rendezés nélkül is valószínűtlenül sokba 1,2 millió forintba kerül, a Szilágyi úti sportcsarnokot és a Homoktövis parkot is. Mindeközben az önkormányzat komoly likviditási gondokkal küzd, az állam pedig reálértékben évről évre egyre kevesebb finanszírozást ad az önkormányzatoknak. És bár az idei költségvetésre közvetlen hatása még nincs, aggasztó lehet az iparűzési adó tervezett változtatása is, amelynek következtében Újpest forrásai is jelentősen csökkenhetnek – emlékeztetett az előterjesztő.

Zöld

Ilyen keretekkel kellett tehát az önkormányzatnak megterveznie kiadásait, amelyek közt komoly tételt tesznek ki a felújítások és a beruházások. Ezek közé tartoznak a milliárdos önrészt is igénylő uniós pályázatok, amelyek közül kiemelkedik a több projektelemből összeálló Városkapu VEKOP-pályázat. Ennek egyik eleme a Károlyi utca 25. szám alatti bérház építése, amelynek közbeszerzése már folyamatban van, a 39 önkormányzati bérlakás felújítása, az Aradi-Temesvári-Bocskai utca határolta krízistömb elbontása és egy közel egyhektáros közpark kialakítása. Nagy összegű kiadást jelent a szintén VEKOP-os kerékpárpályázat is, ahol a körülbelül 400 milliós költségnek durván a felét kell állnia az önkormányzatnak. Természetesen szerepel a költségvetésben járda-, út-, játszótér- és parképítés, fasorrehabilitáció, jut pénz a térfigyelőkamerák telepítésére is, beruházási céltartalékként pedig több mint 800 millió forintot tartalmaz a büdzsé. Az önkormányzat több mint 450 milliós általános tartalékkal is számol, amely a működőképesség biztonsága miatt elengedhetetlen, a nehéz gazdasági helyzetre tekintettel pedig óvatosságból 760 millió forint zárolt egyensúlyi tartalékot is képzett – jelentette be az alpolgármester. A kerület vezetése minden gazdasági társaságát takarékos gazdálkodásra kérte, miközben természetesen biztosítja számukra a működésükhöz szükséges forrásokat is. A költségvetés emellett határozottan zöld karakterű, hiszen tömeges fatelepítéseket, parképítéseket tartalmaz, szerepelteti a káposztásmegyeri parkerdő tervezett megvalósítását, és részszint a takarékosságot, részszint a józan észt szem előtt tartva az önkormányzat fordulatot hajtana végre a Szent István téren is, ahol egy zöld városközpontot alakítana ki.

Gondoskodó

Az önkormányzat vezetése a szigorú pénzügyi korlátok között is igyekezett emberközpontú költségvetést megrajzolni, hogy az újpestiek, illetve az újpesti önkormányzat dolgozói is érezzék azt, hogy a kerület vezetése megbecsüli őket – hangsúlyozta az előterjesztő. A gondoskodás egyik eleme a költségvetésbe Déri Tibor polgármester kezdeményezésére bekerült, a szociális ágazatban, a bölcsődékben és az óvodákban dolgozók munkáját elismerő Nyárindító+ program, amely során az érintettek a szokásos év végi jutalmon felül kétheti bérüket kapják meg jutalomként. Azaz például az a bölcsődei gondozónő, aki nettó 130 ezer forintot keres, még 65 ezer forintot is kap majd a nyár elején. Erre a célra a költségvetés 200 millió forintot különített el. Ugyancsak a gondoskodást szolgálja a szintén a polgármester javaslatára elindított, 129 millióba kerülő Megbecsülés+ program, amelyben az önkormányzat a kerület minden nyugdíjasának és rokkantnyugdíjasának ötezer forint értékű utalványt biztosít a korábban osztogatott krumpli és száraztészta helyett. Az utalványt az érintettek saját belátásuk szerint vásárolhatják majd el, első körben az újpesti piacon, de a felhasználási helyek és a programba bevont kerületi vállalkozók köre folyamatosan szélesedik majd. A gondoskodó költségvetés része az is, hogy a büdzsé egészségügyi ellátásra a tavalyi 93 millió forinthoz képest idén több mint 350 milliót szán, ami több és magasabb színvonalú ellátást és magasabb orvosbéreket eredményezhet, megjelenik egy nyolcmillió forintos oltástámogatási program is, amely a drága és államilag nem támogatott gyermekvakcinák megvásárlásában segítheti a rászoruló családokat, Káposztásmegyeren pedig újra kinyithatja majd kapuit a családsegítő központ.

Kérdőjelek

A Fidesz-frakció véleményét a költségvetésről Nagy István, a képviselőcsoport vezetője fogalmazta meg. Újpest egykori alpolgármestere arra hívta fel az előterjesztő figyelmét, hogy a folyamatos visszamutogatás mellett a kerület elmúlt tíz évének gyarapodásáról is illett volna beszélni, nem pedig csak az ingatlaneladásokról, és a két számot kellett volna egymás mellé tenni. Nagy István sokallta az Újpest Média Kft. számára betervezett támogatást, a cég szerinte ugyanis egyértelműen propagandacélokat szolgál. Kanász-Nagy Máté népjóléti alpolgármester ugyanakkor arra hívta fel a frakcióvezető figyelmét, hogy az októberi választások után átalakult újpesti médiában folyamatosan megszólalhat a kerületi ellenzék, amelyre korábban nem volt példa, így propagandáról beszélni enyhén szólva is visszás. Nagy István kevesellte ugyanakkor az egészségügyre szánt pénzeket és azt az 58 millió forintot is, amelyet a költségvetés 2020-ban ingatlanvásárlásra elkülönít, hiszen ebből a pénzből nem lehet visszaszerezni például az Ady-telket, amely új városvezetés egyik ígérete volt, de többek közt hiányolta annak az 50 bérlakásnak a megépítését is, amelynek időarányosan már szerepelnie kellene a költségvetésben, hiszen a városvezetés a kampányban 250 bérlakás megépítését jelezte az ötéves ciklusban. A frakcióvezető nehezményezte azt is, hogy a tervezetből hiányzik az UTE támogatása, ám kiderült, hogy az szerepel a költségvetésben, igaz, egy másik soron.  Nagy István zárásul azt kérte az előterjesztőtől, készüljön egy külön határozatijavaslat-sor, amely a béremeléseket tartalmazza, mert azt a Fidesz-frakció biztosan megszavazza, ám a költségvetést összességében nem támogatja.

Irányváltás

Záróbeszédében Déri Tibor polgármester az elvek fontosságát hangsúlyozta. Az ötéves ciklusban gondolkodó új városvezetés ugyanis a korábbi évek beruházások dominálta, éppen ezért labilis büdzséjével szemben egy minden tekintetben és hosszabb távon is fenntartható költségvetés alapjait szeretné lerakni, amellyel biztonságban érezhetik magukat például az óvodai, bölcsődei, szociális intézmények dolgozói is. A most irányt váltó költségvetés ugyanis éppen az elmúlt évek elhanyagolt területeire koncentrál, és így válik valóban gondoskodóvá, emberközpontúvá, zölddé és takarékossá – hangsúlyozta a negyedik kerület első embere. Ezek után szavaztak a bizottságok a költségvetési tervezetről, és minden testület jóváhagyta azt. A költségvetés végleges számairól február 26-án, szerdán, rendes ülésén szavaz majd a képviselő-testület.

Megosztás.
Megszakítás