Így zajlik a fafelmérés Újpesten

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A szakemberek folyamatosan vizsgálják a kerület közterületi faállományát. Munkájukhoz sok lakossági segítséget, figyelemfelhívó jelzést, bejelentést is kapnak.

A fafelmérés, favizsgálat munkáját minden egyes értékelt fánál személyes felelősségük elvégezni – a biztonságos közterületi állapot folyamatos fenntartása valamennyiünk számára fontos. A vizsgálat legfontosabb módszere a szemrevételezéses vizsgálat. A tapasztalt favizsgáló gyakran már a fa „habitusának” – fajára jellemző külső megjelenésének – megpillantásakor értékes adatokat kap a növényről. A szakember megvizsgálja a gyökérnyakot – a gyökérnyaknál tapasztalt odúk, hasadások, gombatermőtörzsek mind a gyökérben zajló lebontási folyamatokra utalnak – ezeket javítani, gyógyítani nem tudjuk. A törzs vizsgálatakor az értő szem el tudja különíteni a növény által már begyógyított felületi sérüléseket, az akár nagy kiterjedésű, gyógyult odúkat, repedéseket, és azokat, ahol a növény nem tudott megbirkózni a káros hatással, és elindult a korhadás. A korona a leginkább ápolható része a fának, a száraz ágak, sőt még az esetlegesen elkorhadt tartóágak is visszavághatók, lehetőséget adva a növénynek, hogy a vágásfelületet gyógyítva a megindult korhadástól elzárja a többi részét. A hivatal és Városgondnokságunk munkatársai azon vannak, hogy minél több koros fa szépségét élvezhessük, ezért felmérő, értékelő munkájukat gyakran kiegészítik műszeres felmérésekkel is. Sajnos városi viszonyok között a fák öregedése nagyon gyors. A nem megfelelő fajválasztás, a rossz termőhelyi viszonyok miatt az idős fák a természetben elvárható életkoruk töredékét sem érik el.

A szakemberek mindaddig nem folyamodnak a fa kivágásához, amíg van olyan faápolási módszer, aminek eredménye biztosíthatja, hogy a növény a leggyakrabban előforduló természeti hatásoknak ellenáll – azaz nem veszélyes sem életre, sem vagyonra. Idős, vagy rossz egészségi állapotú növények esetében előfordul, hogy meg kell hozni az eltávolításukat eredményező döntést. A fakivágási feladatokat az Újpesti Városgondnokság munkatársai a vegetációs időszakon kívül végzik el. Az egyes fák vizsgálati anyagáról tájékoztatást a noveny@ujpest.hu e-mail címre írt elektronikus levelükre kaphatnak.

Megosztás.
Megszakítás