Újpest segítséget nyújt az egyedülálló szülőknek

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Június 1-től szeptember 15-ig nyújtható be a támogatási kérelem a gyermekenként 10.000 forintos összegre.

2020. június 1-től szeptember 15-ig támogatási kérelmet nyújthatnak be azok az újpesti szülők, akik gyermeküket, gyermekeiket egyedülállóként nevelik. A támogatás mértéke egyszeri 10.000 forint gyermekenként – derül ki Déri Tibor vasárnapi Facebook bejegyzéséből. A támogatásra az a szülő jogosult, aki gyermekével a kérelem benyújtását megelőzően legalább három hónapja folyamatosan bejelentett IV. kerületi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt is él, továbbá akinek

  • családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 205.200 forintot és
  • gyermeke a 16. életévét nem töltötte be,
  • vagy a 16. életévét betöltött, de 19. életévét be nem töltött gyermeke nappali oktatás munkarendje szerint folytat tanulmányokat.

Gyermeket egyedül nevelő szülő az az egyedülálló személy, aki e minőségére tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlékra jogosult – írja Újpest polgármestere.

 

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely elérhető személyesen a Szociális Osztályon (1042 Budapest, Király u. 12-14.), valamint elektronikus úton a Polgármesteri Hivatal honlapjáról letölthető. A kérelem benyújtásának módját és a csatolandó dokumentumokat részletesen tartalmazza a nyomtatvány tájékoztatója. A hiánytalanul (az összes szükséges melléklettel együtt) beadott kérelmet a benyújtást követően 8 napon belül elbírálják, és a támogatást az arra jogosultak a soron következő folyósítás alkalmával postai úton vagy folyószámlára utalással kapják meg.
Megosztás.
Megszakítás