Indul az újpesti településfejlesztési koncepciók véleményeztetése

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Újpest fejlesztéseinek irányait célszerű újragondolni, újrafogalmazni. A jelenleg megvalósuló „Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt”-tel kapcsolatban is felmerült a pontosítás igénye.

2015 szeptemberben léptek hatályba a IV. kerület hatályos fejlesztési dokumentumai, a Településfejlesztési Koncepció (Újpest2030 TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (Újpest2020 ITS). Az ITS-ben foglaltakat az Önkormányzat lehetőségeihez mérten folyamatosan valósította meg az azóta eltelt időszakban. Az ITS időbeli hatálya ez évben lejár, a fejlesztések folyamatos koordinálása érdekében a folytonosság biztosítására szükséges az elkövetkezendő új hétéves ciklusra a fejlesztési irányok meghatározása. A 2019. október 13-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választása után az új Képviselő-testületi többség és a Polgármester elképzelése szerint Újpest fejlesztéseinek irányait célszerű újragondolni, újrafogalmazni. A jelenleg megvalósuló „Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt”-tel kapcsolatban is felmerült az ITS-ben pontosítás igénye. 

Fentiek alapján határozott úgy Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy a szükséges terveztetést, véleményeztetést meg kell indítani ez évben.

Ehhez szükséges az előző tervezés során elkészült helyzetfeltáró, -elemző, és -értékelő munkarészek aktualizálása, az új középtávú fejlesztési ciklus (illetve szükség szerint hosszútávú fejlesztés) irányainak, a céloknak a meghatározása, mely alapján az új, Újpest 2027 ITS el fog készülni, végül a célok és az új ITS-ben foglaltak alapján a hatályos TFK-ban foglaltak szükséges módosítása is elkészül.

Tervezés célja, területe: A tervezés célja elsősorban a következő hét évre, középtávra meghatározni a kerület fejlesztési irányait, lehetőségeit a változó kerületi, fővárosi, országos és uniós fejlesztéspolitikákhoz igazodva, és a középtávú célok meghatározását követően a hosszútávú fejlesztési koncepcióban szükségessé váló módosítások átvezetése.

A fejlesztési dokumentumok tartalma ebből a dokumentumból részletesebben is megismerhető.

Felhívás a partnerségi részvételre: Újpest polgármestere, Déri Tibor kéri az érintett partnereket, hogy tegyék meg javaslataikat és észrevételeiket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről. A visszajelzések alapján elkészített és véleményeztetésre bocsájtott dokumentumokkal kapcsolatban a későbbiekben lesz lehetőségük véleményt nyilvánítani, további észrevételeket tenni.

A terület hatályos településfejlesztési dokumentumai, valamint településrendezési tervei itt és itt találhatóak meg.

A jelentkezéseket, véleményeket 2020. május 15. és 2020. június 15. között várják.

E-mail: foepitesz.iroda@ujpest.hu Postacím: 1041 Budapest István út 15. Főépítészi Iroda Bővebb információk, aktuális érdekességek a Főépítészi Iroda honlapján: http://www.ujpest.hu/hivatal_iroda/182/105

Lakossági fórum: Az előzetes munkafázisban a partnerség keretében lakossági fórumot kell tartani. Sajnálatos módon, ebben az időszakban egyelőre nincs lehetőség lakossági fórum rendezésére. Később sor fog kerülni rá, az időpontról és a helyszínről értesítési formában tájékoztatást kap majd a lakosság.

Az új fejlesztési dokumentumok kidolgozása az elkövetkező hónapokban, előreláthatólag 2020. második félévének elejére megtörténik, ezt követőn kerül sor a dokumentumok széleskörű társadalmi véleményeztetésére. A jóváhagyás ez év végére várható.

Megosztás.
Megszakítás