Fogyatékossággal élők pályázhatnak adósságenyhítő támogatásra

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Március 6-ig lehet pályázni.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága a 9/2020. (I.27.) határozatával döntött a 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján történő fogyatékos személyek adósságterheinek enyhítése és életfeltételeinek javítása céljából díjhátralék-kiegyenlítő támogatás elnyerésére irányuló pályázat kiírásáról 


2020. február 3. napjától.

A támogatás vissza nem térítendő.
A pályázatot az erre rendszeresített nyomtatványon személyesenvagy törvényesen meghatalmazott képviselő útján – a Szociális Osztály 1042 Király u. 12-14. szám alatti épületében – ügyfélfogadási időben – lehet benyújtani. Pályázati adatlap megtalálható a Szociális Osztályon, vagy innen letölthető.

A hiányosan benyújtott és a pályázat benyújtásának határidejéig nem pótolt, valamint a vonatkozó rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek meg nem felelő pályázati kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Erről a kérelmezőt – az ok megjelölésével – értesíteni kell. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

Részletes pályázati feltételekről felvilágosítás személyesen – ügyfélfogadási időben – a Szociális Osztályon vagy a 231-31-78-as telefonszámon kérhető, illetve a részletes pályázati feltételek az önkormányzat honlapján olvashatóak

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. március 6. 12.00 óra
A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága bírálja el. A döntésről a pályázókat az Önkormányzat írásban értesí

Budapest, 2020. február 03.

Kanász-Nagy Máté sk.
Megosztás.
Megszakítás