A civil szervezetek április 30-áig pályázhatnak nyári táboroztatásra

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A IV. kerületi önkormányzat április 30-ai határidővel hirdette meg a civil szervezetek számára az újpesti gyermekek és fiatalok nyári táboroztatásának támogatását, melynek keretében a táboroztatás szállás-, étkezési és utazási költségeihez járul hozzá.

Az újpesti székhelyű vagy telephelyű köznevelési intézmények, egyesületek és alapítványok, az újpesti nemzetiségi önkormányzatok akkor élhetnek a vissza nem térítendő anyagi támogatás lehetőségével, ha a pénzt döntően újpesti tanulók táboroztatására kívánják felhasználni.

Az igényelhető összeg odaítélésénél azok a pályázók részesülnek előnyben, akik az önkormányzat velencei vagy katalinpusztai ifjúsági táboraiba szervezik a nyári programokat. Ezekben az esetekben az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-től érvényes visszaigazolással rendelkező pályázók számára az önkormányzat az újpesti állandó lakcímmel rendelkezők után 1000 Ft/éjszaka támogatást nyújt. Szintén elsőbbséget élveznek azok a szervezetek, melyek hátrányos helyzetű gyermekeket táboroztatnak.

Az önkormnyzati felhívás hangsúlyozza, hogy amennyiben egy pályázó több tábort is sezrvez, akkor a támogatás igényléséhez táboronként külön adatlapot kell benyújtania (az ugyanazon helyszínen, egymást megszakítás nélkül követő napokon megvalósuló táborozások egy tábornak minősülnek, ilyen esetben csak egy pályázatot kell benyújtani).

Fontos, hogy a táborok időtartama minimum 6 nap (5 éjszaka) legyen, ennél rövidebb időtartamú táborokat ugyanis a Közművelődési és Oktatási Bizottság csak kivételes esetben támogathat (például: gólyatáborok, diákönkormányzati táborok).

A budapesti helyszínen maradó napközis tábor jellegű pályázatokat az önkormányzat nem tudja támogatni. Ahogy az olyan civil szervezetek beadványait sem, amelyek nem tesznek eleget a szerződésben meghatározott időpontig az önkormányzat felé szóló elszámolási kötelezettségüknek, illetve politikai tevékenységet folytatnak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
  • a tábor részletes leírását napi bontásban,
  • a szállásadó szállásfoglalásról szóló visszaigazolásának hiteles másolatát.
  • Civil szervezetek esetében:
    • a hatályos létesítő okiratának másolatát,
    • számlavezető bank által kiadott bankszámla igazolást.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. április 30.; elszámolási határideje: 2020. szeptember 30.; a szükséges dokumentumokat a polgármesteri hivatalban kell leadni az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztályon (1041  Budapest, István út 14. I. 37.).

A pályázati dokumentáció INNEN tölthető le, illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1042 Budapest IV., István út 15.) szerezhető be; a további technikai részletek ITT olvashatók.

Megosztás.
Megszakítás