Pályázati kiírás Szociális és Egészségügyi Intézmény igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szociális és Egészségügyi Intézmény igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2011. július 1. - 2016. június 30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1042 , Deák Ferenc utca 93.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Működési területén szervezi és végrehajtja az Önkormányzat szociális és egészségügyi rendelkezéseit, ennek keretében önállóan irányítja az intézmény szakmai és gazdasági tevékenységét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2011. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:2011. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Andrea nyújt, a 06-1-231-3143 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag - a benyújtás időpontjában - megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.
A pályázat elbírálásának határideje:2011. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: