Pályázati kiírás Pénzügyi és számviteli osztályvezető munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2019. november 29. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Pénzügyi és számviteli osztályvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gondoskodik az osztály munkájának – A Polgármesteri Hivatalnak, mint költségvetési szervnek operatív gazdálkodásából adódó pénzügyi-számviteli feladatainak- megszervezéséről, a feladatkörbe tartozó döntések előkészítéséről, a döntések határidőben történő végrehajtásáról, Ellátja mindazon pénzügyi és számviteli feladatok, amelyeket jogszabály, felettes hatóság, önkormányzati rendelet a hatáskörébe utal, Felel az osztály szakszerű és jogszerű működéséért, a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekért a Főosztályvezetőnek, Jegyzőnek és Polgármesternek, Előkészíti az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben az előterjesztéseket, beszámolókat, tájékoztatókat a Képviselő-testület és szervei, valamint tisztségviselők számára,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a 29/2012. (III. 7.) Korm. r. I. sz. melléklet 19. pontjának megfelelő végzettség,
 • államháztartási pénzügyben és számvitelben szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • mérlegképes könyvelői végzettség
 • közigazgatási alapvizsga

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • Forrás ügyviteli rendszer ismerete
 • Közigazgatási szakvizsga
 • közigazgatásban,szerzett tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz munkavégzés,
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,
 • jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • terhelhetőség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz (87/2019. (IV.23. ) Korm. r. 1. sz. melléklet alapján)
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • Kérjük, a tárgyban feltüntetni a 15/2019/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Polgármesteri Hivatal részére a palyazat@ujpest.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A kinevezett személyéről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltató az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 4.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás