Pályázati kiírás óvodapedagógusi munkakör betöltésére a Park Óvoda – Lakkozó Tagóvodában

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2016. augusztus 12. 00:00

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda, Budapest a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Lakkozó Tagóvoda óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1048 Budapest, Lakkozó utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvoda nevelési programjának megfelelően végezze a nevelőmunkát. Az óvodás korú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes életkorú csoportban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: ,
Főiskola, óvodapedagógus,
Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Felsőfokú képesítés, ,
Kreativítás, empátiakészség, szervezőkészség

Előnyt jelentő kompetenciák: ,
Jó szintű pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő képesség, ötletesség, fantáziagazdagság, türelem.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Diplomamásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. augusztus 12.

A pályázatok benyújtásának módja: ,
Elektronikus úton Majzik Ferencné részére a parkovi@parkovi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Újpest Honlap – 2016. július 27.

Megosztás.
Megszakítás