Pályázati kiírás óvodapedagógus munkakör betöltésére a JMK Óvodában

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2019. január 28. 00:00

Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda Budapest a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda Budapest óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018. 08.31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1043 Budapest, Nyár utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodai nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok ellátása a JMK pedagógiai programja alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

  • Empátia, türelem,együttműködési készség, nyitottság, megbízhatóság, kulturált kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.ujpest.hu – 2019. január 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 11.

Megosztás.
Megszakítás