Pályázati kiírás közterületi és útügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2016. augusztus 22. 00:00

Budapest Fő,város IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselő,krő,l szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Fő,város IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztálya közterületi és útügyi ügyintéző, munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idő,tartama:
határozatlan idejű, közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő,

A munkavégzés helye:
Budapest, IV. ker., István út 14.

A munkakörhöz tartozó fő,bb tevékenységi körök:

Újpest közigazgatási területén elő,forduló összes, hatáskörébe utalt, jogszabályban meghatározott közterületi és útügyi ügy intézése, a munkaköri leírásban szereplő, alábbi feladatok ellátása: – Nyomvonalas létesítmények (távközlési kábel, ELMű, kábel, távhő,, kábel TV, víz, csatorna stb.) építése és átépítése során közútkezelő,i, tulajdonosi hozzájárulás adása, – Ezzel kapcsolatos munkakezdési engedélyek kiadása, – Útburkolat helyreállítások esetében hatósági intézkedés kezdeményezése, – Gépkocsi behajtók engedélyezése, – Lakossági panaszbejelentések kivizsgálása, – Vállalati beruházásoknál az Építésigazgatási Iroda munkájában való közremű,ködés, – Járdaépítések engedélyezése, útépítési engedélyezéssel kapcsolatos útkezelő,i hozzájárulások megadása, – Közterületi létesítmények szakhatósági egyeztetése, – Közvilágítási hálózat terveire jegyző,i jóváhagyás kiadása, – Közlekedésfejlesztési feladatokban való részvétel, – Tömegközlekedési feladatok végrehajtása, – Forgalomtechnikai feladatok végrehajtása, – Közmű,építési beruházások végrehajtása, – Kapcsolattartás idegen beruházókkal, – Kommunális feladatok végrehajtásában való részvétel, – Közremű,ködik a közterület használati engedélyek tulajdonosi oldalról történő, elbírálásában, – Közlekedési szempontból véleményezi a rendezési terveket, együttmű,ködve a fő,építésszel, – Koordinálja és felügyeli a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó közterületen jelentkező, feladatok végrehajtását, – Jelentő,sebb beruházások bonyolítóival való kapcsolattartás, – Szakhatósági feladatok a társhatóságoknál jelentkező, ügyek ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselő,k jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvő,képesség,
 • Büntetlen elő,élet,
 • Fő,iskola, egyetem (első,sorban közlekedésmérnök, építő,, környezetmérnök) illetve a 29/2012.(III.7.) Kormányrendelet szerint elő,írt végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál elő,nyt jelent:

 • útépítésben szerzett kivitelező,i tapasztalat
 • számítástechnikai gyakorlati, felhasználói ismeretek, ETDR ügyintézésben való gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga
 • közigazgatási szakvizsga
 • közigazgatásban szerzett legalább 3 év tapasztalat
 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz,
 • a képesítést tanúsító okirat (okiratok) fénymásolata,
 • valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő, kezeléséhez hozzájárul.
 • Kérjük a tárgyban feltüntetni az 7/2016/P. nyilvántartási számot a munkakör megnevezésével.

A munkakör betölthető,ségének idő,pontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követő,en azonnal betölthető,.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Személyügyi Osztály Jakab Szilvia személyügyi ügyintéző, részére a Jakab.Szilvia@ujpest.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.

Megosztás.
Megszakítás