Pályázati kiírás környezetvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2016. szeptember 25. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztály Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztálya környezetvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, IV. ker., István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Újpest közigazgatási területén előforduló összes, hatáskörébe utalt, jogszabályban meghatározott környezetvédelmi ügy intézése, különös tekintettel a munkaköri leírásban szereplő alábbi feladatok ellátására:

 • A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előírásainak betartása és betartatása.
 • Eljár a jegyző hatáskörébe utalt zaj- és rezgésvédelmi ügyekben
 • Ellátja az I. fokú hulladékgazdálkodási hatósági hatáskört a jegyző számára megállapított esetekben.
 • Eljár a jegyző hatáskörébe utalt növényvédelmi hatósági ügyekben / a növényvédelmi jogszabályok rendelkezései alá tartozó területek fokozott ellenőrzése és szükség szerinti kényszerintézkedések (bírságolás, kényszerkaszálás) elrendelése, ügyintézése.
 • A jegyző hatáskörébe utalt esetekben kiadja a hatósági engedélyt kút létesítésére, fennmaradására, használatbavételére és megszüntetésére.
 • Telephely engedélyezési eljárásnál szakhatósági közreműködés a jegyző nevében eljárva.
 • Működési engedélyezési eljárásnál szakhatósági közreműködés a jegyző nevében eljárva.
 • Egyes építéshatósági eljárásokban szakmai véleményadás a jegyző nevében eljárva.
 • Lakossági környezetvédelmi panaszbejelentések kivizsgálása, a tisztségviselők nevében választervezetek készítése, szükséges intézkedések kezdeményezése.
 • Ellátja a szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatosan felmerülő önkormányzati feladatokat.
 • Jegyzői hatáskörben lévő hulladékgazdálkodási feladatok ellátása.
 • Az önkormányzat környezetvédelmi tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása, a közterület állapotának rendszeres hatósági ellenőrzése.
 • Ellátja a környezetvédelmi megbízotti feladatokat (személyesen a köztisztviselőknek, alvállalkozó útján a diák célcsoportoknak szervez előadásokat, továbbképzéseket a környezeti nevelés fontos kérdéseiről.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem végzettség, /felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi, agrár, műszaki, természetvédelmi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítő-mérnöki, vegyészmérnöki, bio-mérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség/,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • közigazgatási alapvizsga A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év tapasztalat, elsősorban elsőfokú hatósági ügyekben,
 • számítástechnikai alap programok felhasználói szintű ismerete (MS Office),
 • közigazgatási szakvizsga
 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Kttv. 45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz,
 • végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 25. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerstmayer János osztályvezető nyújt, a +361-231-3101/258 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Lévai Tamás, a Személyügyi Osztály osztályvezetője részére a levait@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

Megosztás.
Megszakítás