Pályázati kiírás igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2018. november 27. 00:00

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019.01.01-2023.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1048 Budapest, Galopp utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, az intézmény szakmai munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése. Munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú felsőfokú végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet
 • minimum 5 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • pályázó részletes szakmai önéletrajza
 • a Gazdasági Intézmény működtetésére és vezetésére vonatkozó szakmai program,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez továbbításához hozzájárul
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a jogszabályban, valamint a pályázati felhívásban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zajzon-Veres Szilvia nyújt, a 231-3204 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével (1041 Budapest, István út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5-20/2018/KJT. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
 • Személyesen: Zajzon-Veres Szilvia, Budapest, 1041 Budapest, István út 14. 1. 40..

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 13.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás