Pályázati felhívás Újpesti Szociális Munkáért Díj adományozására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. október 19. 15:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II28.) számú rendelete alapján ebben az évben is sor kerül az

Újpesti Szociális Munkáért Díj adományázására.

A díj annak a személynek adományozható, aki a szociális területen az újpesti lakosok érdekében végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Újpest szociális ellátásának, az újpesti szociális szolgáltatások fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű lakosok életminőségének javításához.

Az Újpesti Szociális Munkáért Díj indokolt esetben olyan Újpesten működő intézmény vagy egyéb szervezet részére is adományozható, amely a tevékenységét kollektívaként fejti ki.

A Díj adományozására javaslatot várunk:

  • Újpesten működő társadalmi szervezetektől, egyesületektől, alapítványoktól, egyéb civil szerveződésektől, az egyházaktól, nemzetiségi önkormányzatoktól,
  • az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok vezetőitől
  • korábban elismerésben részesített személyektől
  • Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szervek vezetőitől
  • egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi önszerveződő közösségektől
  • legalább tíz magánszemélytől együttesen

Az elismerés adományozásáról a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság véleményének kikérését követően a Képviselő-testület dönt.

A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet benyújtani 2020. október 19. 15 óráig a nepjoleti.alpolgarmester@ujpest.hu e-mail címre megküldve vagy a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata Ügyfélszolgálati Irodáján (1041 Budapest, István út 14.).

Az adatlap letölthető innen ,vagy átvehető az Ügyfélszolgálati irodában, ahol a Díj odaítélését szabályozó önkormányzati rendelet is megtekinthető.

Budapest, 2020. szeptember 28.

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat nevében

Kanász-Nagy Máté
Népjóléti alpolgármester

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Javaslattételi nyomtatvány (.pdf) megnyitás (pdf)

Javaslattételi nyomtatvány (.docx) megnyitás (docx)

Megosztás.
Megszakítás