Pályázati felhívás az “Újpest Díszpolgára” cím elnyerésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. június 5. 00:00

Budapest Főváros IV.ker. Újpest Önkormányzata a 7/2012. (II.28.) számú rendelete alapján meghirdeti az “Újpest Díszpolgára” cím elnyerésére vonatkozó felhívást

“Újpest Díszpolgára” cím adományozható annak a személynek, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével Újpesten belül vagy országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. “Újpest Díszpolgára” cím annak a személynek is adományozható, aki jelentős módon hozzájárult Újpest jó hírnevének öregbítéséhez, közösségének, életének, hagyományainak gazdagításához.

“Újpest Díszpolgára” cím nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület valamely bizottságának vagy a részönkormányzat testületének a tagja. Az elismerés nem adományozható annak a szervezetnek, amely az adományozás időpontjában, a Képviselő-testületben képviselettel rendelkezik, nem adományozható pártnak és párt helyi szervezetének, továbbá annak sem, aki korábban már részesült a díjban. Az elismerés posztumusz adományozására nem kerülhet sor.

A díj adományozására javaslatot tehet:

 1. a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Képviselő-testület tagja,
 2. a Képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a Képviselő-testületben működő frakció,
 3. az Újpesten működő társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyéb civil szerveződések, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok,
 4. az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok vezetői,
 5. a korábban elismerésben részesített személyek,
 6. az Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szervek vezetői,
 7. egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi önszerveződő közösségek,
 8. legalább tíz magánszemély együttesen.

Maga, továbbá a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója kitüntetését senki nem indítványozhatja.

Benyújtás helye: Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Művelődési és Oktatási Osztály 1041 Budapest, István út 14. I/42.

A javaslat benyújtási határideje: 2012. június 5.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött javaslatok nem kerülnek értékelésre.

A díj adományozásáról a Közművelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

Egyéb információk:

 • A felterjesztéseket kizárólag az erre a célra létesített adatlapon lehet benyújtani személyesen vagy postai úton,
 • Az adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (Bp. IV. István út 15. illetve Bp. IV. Hajló u. 42-44.), illetve megtalálható az oldal alján, a letölthető dokumentumok között,
 • A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást a Művelődési és Oktatási Osztály munkatársai a 231-3209-es telefonszámon adnak.

Budapest, 2012. május 11.

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Pályázati adatlap megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás