Némszámlálás 2011 – Számlálóbiztosokat keresünk

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. július 31. 23:59

Népszámlálás 2011. – számlálóbiztosokat keresünk

Tisztelt Újpesti Lakosok!

A 2009. évi CXXXIX. törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani.
A népszámlálás adatfelvételének eszmei időpontja 2011. október 1., 0 óra, az adatszolgáltatónak erre az időpontra jellemző állapot szerint kell megválaszolnia a kérdőív kérdéseit.
A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

Hogyan lehet számlálóbiztos?

A számlálóbiztosok a népszámlálás sikerének megalapozói, lelkiismeretes munkavégzésük az eredményesesség egyik legfőbb záloga!
Feladatuk az adatgyűjtés területi megvalósítása: 2011. október 1. és 31. között
egy meghatározott, kb. 110-140 címet tartalmazó számlálókörzeten belül az összes lakás és ott lakó személy adatainak összegyűjtése, a lakásokra és a személyekre vonatkozó kérdőívek kitöltése.
Jelentkezni lehet személyesen, az innen letölthető jelentkezési lap kitöltésével egyidőben, lehetőleg 2011. július 31-ig a Polgármesteri Hivatal István út 14. II./55. számú irodájában lehet. Tel: 231-3197.
További információk: www.nepszamlalas.hu oldalon találhatók.
A számlálóbiztosok a települési népszámlálási felelőssel (jegyző) kötnek megbízási szerződést, amire azután kerül sor, hogy a számlálóbiztosi teendőket tartalmazó tananyagot elsajátították, és erről egy rövid ellenőrző feladatsor megválaszolásával számot adtak.
Tehát a jelentkezés önmagában még nem jelenti a megbízási szerződés megkötését, erre csak az oktatáson való részvétel után kerülhet sor.
A megfelelő minősítést kapott jelentkezők szeptemberben félnapos tantermi oktatáson is részt vesznek.
A számlálóbiztosi munkára olyan középfokú végzettséggel rendelkező személyek jelentkezését várjuk, akik jó kapcsolatteremtő- és beszédkészséggel rendelkeznek, pontosan tudják követni az előírásokat, betartják a határidőket, képesek a munka okozta fizikai megterhelés, az esetleges konfliktusok elviselésére, vállalják az új ismeretek elsajátítását, a kapott válaszok bizalmas kezelését és a népszámlálás idején más adatgyűjtési tevékenység mellőzését. További feltétel az internetes hozzáférési lehetőség Előnyt jelent, a helyismerete, a helyi elfogadottság, és a jó hírnév.

A számlálóbiztos a következő elvárásoknak kell, hogy megfeleljen:

 • OLVASHATÓ ÍRÁS,
 • BIZALOMKELTŐ MEGJELENÉS,
 • FIZIKAI ERŐNLÉT, MUNKATERHELHETŐSÉG,
 • TANULÁSI KÉSZSÉG, MOTIVÁLTSÁG
 • JÓ FELLÉPÉS, BESZÉDKÉSZSÉG,
 • KAPCSOLATTEREMTŐ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG, NYELVTUDÁS,
 • LELKIISMERETESSÉG, PRECIZITÁS,
 • KONFLIKTUSKEZELŐ KÉSZSÉG,
 • TITOKTARTÁS,
 • HELYISMERET, HELYI ELFOGADOTTSÁG,
 • INTERNET HOZZÁFÉRÉSI LEHETŐSÉG,
 • KIZÁRÓLAGOSSÁG: e körben vállalja, hogy a népszámlálás idején a KSH-n kívül más szervezet vagy személy részére sem adatgyűjtést, sem kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végez.

A számlálóbiztosok feladata hat elemből áll:

 1. Jelentkezés a munkára
  Személyesen, a mellékleten megküldött jelentkezési lap kitöltésével egyidőben, lehetőleg 2011. július 31-ig.
 2. Előzetes felkészülés, minősítésben való részvétel
  2011. augusztus 15. után a számlálóbiztos a települési népszámlálási felelőstől elektronikus (CD-n/DVD-n, illetve interneten is elérhető) és írott formában megkap egy tananyagcsomagot, amelyet még a tantermi képzés előtt el kell sajátítania. Az egyéni felkészülés részeként a számlálóbiztosnak ki kell töltenie egy-egy lakás- és személyi kérdőívet, (pl. saját magáról és otthonáról) és megválaszolja a tanulást segítő önellenőrző kérdéseket, kitölti a tudását ellenőrző feladatlapot, amit majd – a próbaként kitöltött kérdőívekkel együtt – a tantermi oktatásra magával hoz. A jogszabály alapján szerződést a tantermi oktatást követően csak azzal a számlálóbiztossal lehet kötni, aki az előzetes felkészülés során tanultakról ellenőrző kérdések (teszt) formájában számot adott, és megfelelő minősítést kapott.
 3. Részvétel a tantermi oktatáson
  Szeptember hónapban a számlálóbiztosok részére félnapos tantermi képzést tart a KSH, amelyen a részvétel kötelező.
  Az oktatást és a szerződéskötést követően (nem az oktatás helyszínén), a települési népszámlálási felelőstől kapja meg a számlálóbiztos az összeíráshoz szükséges anyagokat (kérdőívek, táska, igazolvány, íróeszköz, címjegyzék, térkép stb.).
 4. Kérdőívek kikézbesítése az adatszolgáltatóknak
  2011. szeptember 27-30. között a számlálóbiztos lakásról lakásra járva minden címre eljuttatja az adatszolgáltatói csomagot. Ahol szükséges, javítja, illetve kiegészíti a címjegyzéket, a módosításokról értesíti a felülvizsgálóját. Ekkor még nem kezdheti meg a kérdőívek kitöltését, legfeljebb tájékozódik a válaszadás várható módjáról és az igényelt papír kérdőívek számáról.
 5. Az adatgyűjtés végrehajtása
  2011. október 1-jétől kezdődően a számlálóbiztos újra végigjárja a számlálókörzetét, és minden összeírandó címen felveszi a kapcsolatot az adatszolgáltatókkal, akiket tájékoztat arról, hogy három módon válaszolhatják meg a kérdőívet. Aki papíron maga kívánja kitölteni, annál annyi személyi kérdőívet hagy, ahányan ott laknak, és egyezteti a kitöltött kérdőívek átadásának időpontját. Akik személyes interjút kérnek, azokról kitölti a lakás- és személyi kérdőíveket. Ebben a szakaszban a számlálóbiztosnak naprakészen kell tájékozódnia a felülvizsgálójától arról, hogy mely lakásokban töltötték már ki interneten a kérdőíveket. Ezeket a lakásokat már nem keresi fel.
 6. Az elvégzett munka átadása
  Ahol az adatszolgáltatók maguk töltötték ki a kérdőíveket, ott a számlálóbiztos összegyűjti azokat, és az általa kitöltöttekkel együtt a megbeszélt időpontban, de legalább hetente egyszer eljuttatja a felülvizsgálójához. A kérdőíveket az előírásoknak megfelelően rendezi, egyezteti a címjegyzéken szereplő adatokat a felülvizsgálójával és elvégzi az összesítéseket.

Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.
Egy számlálóbiztos a hozzárendelt számlálókörzetben lévő átlagosan 120 cím és az ott élő átlagosan 290 személy összeírását bonyolítja le. Egy átlagos 2-3 fős családban az összeírás mintegy 25-30 percig tart. A természetes személyekre és a lakóegységekre vonatkozó kérdőívek 4-4 oldalasak.
Tájékoztatom, hogy a számlálóbiztosi munkadíj tételenként fővárosi kerületekben, kézbesítés, kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás címenként 180.-Ft, összeírás körébe tartozó cím, lakásonként 210.-Ft, személyenként 370.-Ft.

Együttműködésükben bízva

Budapest, 2011. július 7.

Dr. Vitáris Edit sk.
jegyző

Megosztás.
Megszakítás