Az “Újpest Gyermekeiért” díj elnyerésére vonatkozó pályázati felhívás

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. április 18. 23:59

“Újpest Gyermekeiért” díj adományozható azon pedagógusoknak, közművelődési szakembereknek és mindazon személyeknek, kollektíváknak, akik a gyermekek ellátásában, nevelésében, oktatásában, közösségeik segítésében, szabadidejük hasznos, értelmes eltöltésében folyamatosan kiemelkedő munkát végeznek, vagy végeztek, és ezzel jelentős mértékben hozzájárulnak a gyermekek életének gazdagításához, személyiségük harmonikus fejlődéséhez.

“Újpest Gyermekeiért” díjban nem részesíthető az a személy, aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület valamely bizottságának vagy a részönkormányzat testületének a tagja.

A díj adományozására javaslatot tehet: a gyermekek nevelését, oktatását, művelődését szolgáló kerületi intézmény, a kerületben működő egyesület, kollektíva, egyéb szerveződések, a IV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, a Közművelődési és Oktatási Bizottság tagja.

Benyújtás helye:

  • Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat
  • Polgármesteri Hivatal
  • Művelődési és Oktatási Osztály
  • 1041 Budapest, István út 14. I/44.

A javaslat benyújtási határideje:

  • 2011.április 18.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött javaslatok nem kerülnek értékelésre.

A díjak adományozásáról a Közművelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

Egyéb információk

  • A felterjesztéseket kizárólag az erre a célra létesített adatlapon lehet benyújtani személyesen vagy postai úton,
  • Az adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (Bp. IV. István út 15, illetve Bp. IV. Hajló u. 42-44.), illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (ujpest.hu)
  • A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Művelődési és Oktatási Osztály munkatársai a 231-3209-es telefonszámon

Budapest, 2011. március 7.

Dr. Molnár Szabolcs

Alpolgármester

Pályázati felhívás megnyitás (doc)

Adatlap megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás